CAA कायद्याबाबत भारतात जे वाद चालले आहे ते योग्य आहेत काय?

मराठी माणसाला चर्चा करायला फार आवडते. आपल्या आवडत्या विषयांवर चर्चा करा. भले ते राजकारण असो की सामाजिक विषय, कोणत्याही विषयावर संयत भाषेत चर्चा करा. वैयक्तीक हेवेदावे, उल्लेख, शिवीगाळ करू नये. महिलांप्रती आदराची वागणूक असू द्यावी.
Forum rules
१. कृपया संयत भाषेत चर्चा करा.
२. वैयक्तीक हेवेदावे, उल्लेख, शिवीगाळ करू नये.
३. महिलांप्रती आदराची वागणूक असू द्यावी.
Post Reply
yatin
Posts: 5
Joined: Mon Feb 03, 2020 4:42 am

CAA कायद्याबाबत भारतात जे वाद चालले आहे ते योग्य आहेत काय?

Post by yatin »

CAA कायद्याबाबत भारतात जे वाद चालले आहे ते योग्य आहेत काय?
कृपया लिहा.admin
Site Admin
Posts: 7
Joined: Mon Jan 27, 2020 6:58 pm

कायदा योग्यच आहे

Post by admin »

वाद नसावा.

pratik
Posts: 7
Joined: Mon Feb 03, 2020 4:54 am

Re: CAA कायद्याबाबत भारतात जे वाद चालले आहे ते योग्य आहेत काय?

Post by pratik »

नाही.हा कायदा योग्यच आहे.

Post Reply