Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on मराठीत लिहा, मराठी वाचा.. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. येथले नियम

  1. १. कृपया संयत भाषेत चर्चा करा.
   २. वैयक्तीक हेवेदावे, उल्लेख, शिवीगाळ करू नये.
   ३. महिलांप्रती आदराची वागणूक असू द्यावी. येथे स्त्री सदस्यदेखील आहेत याचे भान असू द्यावे.
   ४. केवळ सायबर क्राईम, येथील माहितीचा गैरवापर, पैशांची मागणी करणे, आर्थिक व्यवहार या बाबतीतच नव्हे तर इतर नामोल्लेख नसलेल्या बाबींतून येथील सदस्यांच्या किंवा वाचकांच्या बाबतीत काही घटना घडल्यास हि वेबसाईट किंवा त्याचे निर्माते जबाबदार राहणार नाहीत. ती जबाबदारी त्या त्या सदस्याची असेल.
   ५. एकमेकां माहीती देवू घेवू. सोशल मिडीयाचा सुयोग्य वापर करु. #