आरटीओ ऑफीसर - एमपीएससी ची परिक्षा देण्यासाठी काय तयारी करावी?

येथे आपल्याला जे काही प्रश्न पडतात ते येथे विचारा आणि त्यांची इंटरनेटवर उपलब्ध नाहीत ती उत्तरे आपल्या भाषेत त्यांची उत्तरे मिळवा.
जर आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर येत असेल तर येथे इतरांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे लिहा.
pratik
Posts: 7
Joined: Mon Feb 03, 2020 4:54 am

आरटीओ ऑफीसर - एमपीएससी ची परिक्षा देण्यासाठी काय तयारी करावी?

Unread post by pratik »

आरटीओ ऑफीसर - एमपीएससी ची परिक्षा देण्यासाठी काय तयारी करावी? पुस्तके कोणती वापरावी?admin
Site Admin
Posts: 7
Joined: Mon Jan 27, 2020 6:58 pm

Re: आरटीओ ऑफीसर - एमपीएससी ची परिक्षा देण्यासाठी काय तयारी करावी?

Unread post by admin »

आरटीओ ऑफीसर परिक्षेसाठी भरपूर मेहनत हवी. प्रा. यशवंत यांचे पुस्तक चांगले आहे.

Post Reply